RELACIONAT
Una gran representació de dones entre 34 i 44 anys que van respondre l'enquesta