RELACIONAT
L'Església té inscrites 3.722 finques al seu nom sense acreditar-ne la propietat a Catalunya