RELACIONAT
Preparació d'equipaments provisionals per atendre afectats de la Covid a Lleida