RELACIONAT
Prenen la temperatura a una afectada d'Alzheimer abans d'entrar al centre terapèutic