RELACIONAT
Les denúncies per violència masclista baixen a la meitat per l'aïllament de les víctimes