RELACIONAT
La immensa majoria de les catalanes que avortaven a l'estranger durant el franquisme anaven a Londres