RELACIONAT
La nova fiscalitat verda del govern pot afectar la competitivitat de la indústria