RELACIONAT
Un mestre durant una classe en un institut