RELACIONAT
Santi Vila demana que li tornin la fiança per pagar "els quantiosos costos" del judici