RELACIONAT
L'os Cachou, al maig, quan li van posar el collar GPS