RELACIONAT
Un noi de 16 anys guanya el mundial de Fortnite i s'endú 3 milions de dòlars