RELACIONAT
Llum verda al projecte de construcció per unir el tramvia per la Diagonal