RELACIONAT
Una sola empresa de creuers emet més òxids de sofre que tots els cotxes d'Europa