RELACIONAT
Les vocacions d'enginyeria entre dones estan estancades en el 20% des de fa anys