RELACIONAT
Molts adolescents no perceben violència masclista si no hi ha lesions físiques