RELACIONAT
Megaincendis o incendis de sisena generació, una amenaça global