RELACIONAT
Obsolescència, de programada a desitjada: canviar el que funciona per l'últim model