Els solters espanyols voldrien viure en parella

Les dades estadístiques demostren un augment gradual del nombre de persones que viuen sense parella, els anomenats "singles", i que ara superen els vuit milions arreu de l'Estat, quatre milions i mig més que fa 15 anys. Però la majoria d'aquests solters voldrien viure en parella. Almenys això és el que han contestat el 79% de les 10.000 persones solteres, viudes o separades enquestades online. Helena Figuerola, responsable de l'estudi, diu que cada cop hi ha més contactes personals per internet.
Els solters espanyols voldrien viure en parella
Enquesta

Els solters espanyols voldrien viure en parella

Les dades estadístiques demostren un augment gradual del nombre de persones que viuen sense parella, els anomenats "singles", i que ara superen els vuit milions arreu de l'Estat, quatre milions i mig més que fa 15 anys. Però la majoria d'aquests solters voldrien viure en parella. Almenys això és el que han contestat el 79% de les 10.000 persones solteres, viudes o separades enquestades online. Helena Figuerola, responsable de l'estudi, diu que cada cop hi ha més contactes personals per internet.
Actualitzat
El mite del solter feliç sembla simplement això, un mite. Almenys això és el que es desprèn d'una enquesta realitzada a 10.000 persones a les quals es va enviar un qüestionari per internet.

Quan se'ls preguntava pel grau de felicitat davant la falta de parella, el 93% no s'atreveixen a declarar-se feliços amb la seva situació; mentre que un 84% asseguren que no estan convençuts que els altres solters siguin feliços. La infelicitat creix entre els de major edat. Així, un 32% dels solters majors de 45 anys es declaren bastant infeliços, mentre que per a un 71% dels joves d'entre 25 i 35 anys la seva situació no els fa ni feliços ni infeliços. De fet, això té a veure amb el fet que el convenciment que trobaran parella va disminuint amb el pas dels anys.

I és que la immensa majoria dels solters voldrien viure en parella. El 79% confessen que estan buscant parella de manera més o menys activa, percentatge que creix entre els homes fins a un 86%.

En el seu temps lliure, els solters opten per reunir-se amb amics, coneguts i familiars, tot i que aquesta mena d'activitats disminueixen fins a un 53% entre els que fa més de tres anys que estan sense parella. Aquest és el primer mètode que utilitzen per mirar de trobar la mitja taronja. Una altra opció és anar a bars i discoteques. I cada cop són més els que opten per internet a l'hora de lligar.

Més del 40% dels solters se senten pressionats socialment i per la família per la seva condició, i el 25% confessen que no se senten a gust quan assisteixen a reunions familiars.

Davant de la solteria, homes i dones tenen actituds i carències diferents. El que més disgusta les dones és la falta de suport emocional, mentre que els homes troben a faltar el contacte físic. El 33% dels solters consideren que el principal desavantatge és la soledat. Però també hi ha avantatges, com la llibertat en la presa de decisions i la facilitat amb què poden compaginar la vida personal i professional.

I una dada curiosa: el 44% dels homes creuen que els que tenen parella estable tenen una vida sexual més satisfactòria, mentre que, per contra, el 43% de les dones creuen que són les solteres les que gaudeixen de millor sexe.