Els reusencs generen 56.000 tones de residus en l'últim any, amb un 36% de recollida selectiva

La generació de residus per habitant a la ciutat de Reus ha baixat per quart any consecutiu. Al llarg del 2009 cada reusenc va generar-ne 1,43 quilos per dia, amb un total de 56.000 tones a la ciutat. Del total de residus creats, un 36% formen part de la recollida selectiva, on destaca l'increment d'orgànics i envasos, i la disminució de vidre, paper i cartró. D'altra banda, el percentatge dels residus de Reus que s'envien directament a incinerar i que, per tant, no es recuperen ni es tracten, ha disminuït en 15 punts.
Els reusencs generen 56.000 tones de residus en l'últim any, amb un 36% de recollida selectiva
Reus

Els reusencs generen 56.000 tones de residus en l'últim any, amb un 36% de recollida selectiva

La generació de residus per habitant a la ciutat de Reus ha baixat per quart any consecutiu. Al llarg del 2009 cada reusenc va generar-ne 1,43 quilos per dia, amb un total de 56.000 tones a la ciutat. Del total de residus creats, un 36% formen part de la recollida selectiva, on destaca l'increment d'orgànics i envasos, i la disminució de vidre, paper i cartró. D'altra banda, el percentatge dels residus de Reus que s'envien directament a incinerar i que, per tant, no es recuperen ni es tracten, ha disminuït en 15 punts.
Actualitzat
El municipi de Reus té competència directa en la recollida, el transport, l'emmagatzematge i la comercialització dels residus, dintre del seu cicle de gestió. Per contra, el consistori reusenc no gestiona cap mena de residu que no sigui municipal, és a dir, el domiciliari, el comercial i l'industrial que no forma part del procés de fabricació.

Per tal de garantir una gestió respectuosa amb el medi ambient, és important realitzar un correcte tractament dels residus. Aquesta fase consta d'un conjunt d'operacions encaminades a l'aprofitament dels recursos que contenen i a dipositar la part que no és aprofitable d'una forma segura.