Els regants de la Conca de Tremp volen introduir nous cultius d'arbres

La Comunitat de Regants de la Conca de Tremp demanarà al Departament d'Agricultura la creació d'un centre d'experimentació per estudiar la viabilitat de nous cultius d'arbres. Dins del projecte de modernització i d'ampliació de la superfície regable, els pagesos plantegen la recerca de noves varietats que s'adaptin a la zona i siguin rendibles.
Els regants de la Conca de Tremp volen introduir nous cultius d'arbres
Tremp

Els regants de la Conca de Tremp volen introduir nous cultius d'arbres

La Comunitat de Regants de la Conca de Tremp demanarà al Departament d'Agricultura la creació d'un centre d'experimentació per estudiar la viabilitat de nous cultius d'arbres. Dins del projecte de modernització i d'ampliació de la superfície regable, els pagesos plantegen la recerca de noves varietats que s'adaptin a la zona i siguin rendibles.
Actualitzat
La Conca de Tremp ha iniciat el procés de concentració parcel·lària de les noves àrees regables, que permetrà passar de les actuals 2.500 hectàrees a 4.600. En un termini de cinc o sis anys, el procés administratiu i els projectes de nova estació d'impulsió i modernització del reg poden estar acabats per iniciar els nous cultius. Els pagesos han proposat l'estudi de viabilitat de noves varietats més rendibles i la introducció de plantacions d'arbres, que actualment són mínimes a la Conca de Tremp. El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha demanat una reunió amb el conseller d'Agricultura, Antoni Siurana, per proposar la creació d'una àrea d'experimentació de l'IRTA a la zona regable que analitzi la possible implantació de noves varietats. Segons el president del Consell, Xavier Pont, "amb la mateixa quantitat d'aigua es podrà regar pràcticament el doble de superfície", gràcies a la modernització dels regs. Segons Pont, "els pagesos volen aprofitar la concentració parcel·lària per introduir varietats d'arbres més rendibles i que es puguin adaptar a les característiques climàtiques i del sòl de la Conca". El projecte, a més d'un estalvi d'aigua del Pantà de Sant Antoni, permetrà que el reg arribi a cotes més altes, gràcies a la nova estació d'impulsió que construirà la societat pública REGSA. Actualment, les varietats que s'hi cultiven són poques i, en molts casos, es conreen a nivell particular. Hi ha vinyes, noguers per a fusta, ametllers i oliveres. Els pagesos volen el màxim aprofitament d'aquest projecte de concentració parcel·lària i de noves instal·lacions de reg, que beneficiarà més de 800 propietaris de terres dels municipis de Tremp, Llimiana, Gavet de la Conca, Isona i conca Dellà i Castell de Mur.