Els professors universitaris de Catalunya cobren entre 3.000 i 9.000 euros menys

La federació d'ensenyament del sindicat UGT de Catalunya ha denunciat que en altres comunitats autònomes, com Madrid, Andalusia o el País Basc, els professors universitaris cobren entre 3.000 i 9.000 euros més a l'any que els catalans. Segons la federació, "una universitat pública de qualitat passa també perquè el seu personal tingui uns sous dignes, equiparables als nivells europeus, però també als de la resta de les comunitats autònomes espanyoles".
Els professors universitaris de Catalunya cobren entre 3.000 i 9.000 euros menys
Catalunya

Els professors universitaris de Catalunya cobren entre 3.000 i 9.000 euros menys

La federació d'ensenyament del sindicat UGT de Catalunya ha denunciat que en altres comunitats autònomes, com Madrid, Andalusia o el País Basc, els professors universitaris cobren entre 3.000 i 9.000 euros més a l'any que els catalans. Segons la federació, "una universitat pública de qualitat passa també perquè el seu personal tingui uns sous dignes, equiparables als nivells europeus, però també als de la resta de les comunitats autònomes espanyoles".
Actualitzat
La federació ha afirmat que aquestes desigualtats també existeixen en el personal d'administració i serveis, i "aquestes no són només de tipus econòmic, sinó també de millores socials, plans de pensions, jubilacions, etc.".

Així mateix, la federació considera que "és necessari elaborar una llei de finançament del sistema universitari català, ja que l'absència de criteris clars i objectius de finançament ha contribuït a generar desigualtats entre universitats".