Els preus baixen una dècima al juliol a Tarragona i fixen una inflació anual de l'1,1%, la més baixa de Catalunya

Madrid (ACN).- Els preus van caure el juliol a Tarragona una dècima en relació amb el juny i van deixar una inflació de l'1,1%, sis punts per sota del juny. És la inflació més baixa de Catalunya i de les més baixes de l'Estat, només superada per les Canàries. Aquesta inflació de l'1,1% està un punt percentual per sota de la mitjana catalana i set per sota de la mitjana de l'Estat, segons l'Institut d'Estadística espanyol. Els motius de la caiguda s'expliquen per la fi de l'efecte estadístic del copagament farmacèutic que es va aplicar el juliol del 2012 i que ha quedat absorbit aquest juliol. Un altre factor que ha ajudat a reduir l'IPC ha estat l'electricitat que el juliol del 2012 va pujar més que aquest juliol.
Els preus baixen una  dècima al juliol a Tarragona i fixen una inflació anual de l'1,1%, la més baixa de Catalunya

Els preus baixen una dècima al juliol a Tarragona i fixen una inflació anual de l'1,1%, la més baixa de Catalunya

Madrid (ACN).- Els preus van caure el juliol a Tarragona una dècima en relació amb el juny i van deixar una inflació de l'1,1%, sis punts per sota del juny. És la inflació més baixa de Catalunya i de les més baixes de l'Estat, només superada per les Canàries. Aquesta inflació de l'1,1% està un punt percentual per sota de la mitjana catalana i set per sota de la mitjana de l'Estat, segons l'Institut d'Estadística espanyol. Els motius de la caiguda s'expliquen per la fi de l'efecte estadístic del copagament farmacèutic que es va aplicar el juliol del 2012 i que ha quedat absorbit aquest juliol. Un altre factor que ha ajudat a reduir l'IPC ha estat l'electricitat que el juliol del 2012 va pujar més que aquest juliol.