Barcelona

Els pisos a Espanya encara estan sobrevalorats en un 47% en el seu conjunt, segons "The Economist"

El preu dels pisos continua pels núvols. Segons "The Economist", el cost d'adquirir un habitatge està sobrevalorat en un 47,6%. El setmanari econòmic basa aquestes dades en un índex propi que calcula la relació entre el preu dels pisos i el del lloguer, i la seva evolució a llarg termini. Segons aquesta xifra, Espanya és el país d'Europa en què més estan sobrevalorats els pisos i un dels primers del món. Tot i això, el setmanari reconeix que la caiguda del preu dels habitatges s'ha desaccelerat en l'últim any, amb un descens del 3,4%, molt per sota del 8,3% anterior.

Actualitzat
El setmanari britànic "The Economist" torna a colpejar l'economia espanyola i, més en concret, el mercat immobiliari. Segons un índex propi que avalua el grau de sobrepreu que es paga per un pis, a l'estat espanyol per comprar-se un habitatge cal pagar gairebé el doble del seu valor ideal. És a dir, el preu dels pisos està sobrevalorat en un 47,6%. Per tant, segons aquest informe, un habitatge de 147.600 euros n'hauria de valdre uns 100.000, aproximadament.

"The Economist" fa temps que elabora aquest índex prenent com a referència l'import de venda dels pisos i el preu dels lloguers, i la seva mitjana al llarg dels anys. La informació del setmanari assegura que pren aquesta informació de fonts governamentals, com les dades que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les xifres fan referència al conjunt de l'Estat.

Segons les dades del setmanari, Espanya té un dels preus d'habitatges més sobrevalorats de les principals economies mundials i europees. De les 20 regions analitzades, només la superen Austràlia amb un 63% i Hong Kong amb un 48%.

A Europa, l'estat espanyol encapçala el rànquing, seguit de França amb un 42,5% i el Regne Unit amb un 32%. Curiosament, segons l'índex de "The Economist", al Japó, Alemanya i els Estats Units el valor de l'habitatge es troba per sota del preu ideal: un -34,6%, un -12,9% i un -2,1%, respectivament.

El mercat immobiliari, però, es mou aliè a l'índex de "The Economist". El setmanari analitza l'evolució dels preus de l'habitatge registrada en els últims anys i destaca que s'ha superat el "mar de percentatges negatius" del 2009. En el tercer trimestre del 2010 només quatre països han registrat descensos en el preu de l'habitatge. Entre aquests països hi ha Espanya, amb 3,4%, que contrasta amb el 8,3% de l'any anterior.
Anar al contingut