Els pares de nens amb malalties greus rebran un subsidi del cent per cent del sou durant un màxim de dos anys

Els pares de nens amb malalties greus rebran, a partir de l'1 de gener, una prestació econòmica a càrrec de la Seguretat Social per un període màxim de dos anys. Aquesta era una llarga reivindicació, sobretot de pares amb fills amb càncer, que ja havien portat al Congrés fa 8 anys. Segons ha anunciat el Ministeri de Treball, les famílies que es trobin en aquesta situació i en què treballin els dos progenitors tindran dret a un subsidi que serà del cent per cent del sou, de forma similar a la baixa per maternitat. També podran triar una altra opció: repartir el subsidi fent una reducció de la jornada laboral. Calculen que a tot l'estat se'n podrien beneficiar unes 3.000 famílies.
Els pares de nens amb malalties greus rebran un subsidi del cent per cent del sou durant un màxim de dos anys
Madrid

Els pares de nens amb malalties greus rebran un subsidi del cent per cent del sou durant un màxim de dos anys

Els pares de nens amb malalties greus rebran, a partir de l'1 de gener, una prestació econòmica a càrrec de la Seguretat Social per un període màxim de dos anys. Aquesta era una llarga reivindicació, sobretot de pares amb fills amb càncer, que ja havien portat al Congrés fa 8 anys. Segons ha anunciat el Ministeri de Treball, les famílies que es trobin en aquesta situació i en què treballin els dos progenitors tindran dret a un subsidi que serà del cent per cent del sou, de forma similar a la baixa per maternitat. També podran triar una altra opció: repartir el subsidi fent una reducció de la jornada laboral. Calculen que a tot l'estat se'n podrien beneficiar unes 3.000 famílies.
Actualitzat
Els pares de nens malalts han de recórrer sovint a baixes per depressió.

Els pares de nens malalts han de recórrer sovint a baixes per depressió.