janquim / Barcelona

Els mòbils busquen la via de ser útils per a la gestió de la salut

Els operadors de mòbil i els experts en salut debaten sobre les opcions del mòbil per a la prevenció de malalties, la gestió de la salut i l'atenció directa als pacients. Un repte que té sentit a molts països on els sistemes de salut tenen dificultats d'accés i que en tindrà en un món més ric on la tendència a l'envelliment farà elevar els costos de salut fins a límits difícils de suportar.

Actualitzat
Orange promou un grup de recerca per tractar malalties dermatològiques amb el suport del mòbil a Egipte. A Mali s'ha fet servir de forma massiva la missatgeria SMS per arribar a les àrees rurals amb indicacions preventives.

MTN, el primer operador a Sud-àfrica, va contribuir al projecte Masiluleke fent servir el mateix sistema, enviant més d'un milió de missatges, per obtenir telefonades a una línia d'ajuda sobre la infecció del VIH.

La llista d'exemples és llarga però la majoria dels casos es poden resumir en un sol objectiu: aprofitar les virtuts del mòbil, és a dir, la seva ubiqüitat (és arreu), la seva disponibilitat (gairebé sempre connectat) i la seva alta penetració (el parc mundial de mòbils superarà aviat el d'ordinadors personals i a molts països en vies de desenvolupament el mòbil és sense pal·liatius l'únic aparell a l'abast per connectar-se amb el món.

Per tot això, l'últim dia del Mobile World Congress de Barcelona ha dedicat tres sessions a avaluar les possibilitats de l'anomenada "mhealth", la gestió de la salut amb suport dels mòbils.

Les conclusions generals demostren que encara es comença a viure una etapa inicial, no hi ha les aplicacions necessàries desenvolupades ni els sistemes de salut estan encara preparats per respondre al repte, però no hi ha cap dubte que el procés ja està en marxa. Caldrà resoldre implicacions legals, sobre la gestió de les dades clíniques, i distingir en quines situacions la telemedicina pot ser resolutiva. Per operar-se del cor caldrà seguir acudint a una sala d'operacions i posar-se a mans de cirurgians, però el camp per recórrer sembla immens.

Els malalts podran fer una gestió millor de la seva salut, els professionals accediran a coneixement de forma més ràpida (per exemple, amb serveis com Epocrates i Skycape Medical Resources i els reguladors poden activar accions de prevenció i comunicar-se de forma molt directa amb un segment molt ampli de la població.

Els smartphones ja comencen a incorporar aplicacions especialitzades en aquesta matèria, com mylife, per a iPhone i Android, que permet centralitzar informació sobre diverses proves mèdiques.

Altres opcions tenen a veure amb la potència del mòbil com a sistema d'alarma. The pill phone o OnTimeRx recorden al pacient l'hora de la seva medicació a través del mòbil.

En matèria de prevenció, l'aplicació 360-5 Wellness Tip of the day creada per la Cleveland Clinic proporciona una idea de benestar al dia en el mòbil. Als països emergents, el programa FrontlineSMS:Medic medic.frontlinesms.com lluita contra la tuberculosi via missatges de text. El mòbil també té possibilitats com a instrument de monitorització.

És un mercat per desenvolupar, els diversos ponents han destacat les necessitats d'estandardització i d'acords entre els operadors i els responsables de salut i costa de preveure els avenços que es produiran però hi ha hagut almenys una sensació comuna: el mòbil com a instrument de suport a la salut és especialment útil als països menys rics, on l'atenció sanitària no sempre és prou estesa ni àgil. Però els seus costos només permetran un rendiment eficient en els països més desenvolupats. Desfer aquest nus sembla el repte dels pròxims anys.

ENLLAÇOS RELACIONATS

Mapa de tendències de l'any 2009 elaborat per TIC Salut.Anar al contingut