Els mitjans de la CCMA s'adapten a la nova ortografia

Els mitjans de la CCMA s'adapten a la nova ortografia
Sant Joan Despí

Els mitjans de la CCMA s'adapten a la nova ortografia

Redacció Actualitzat
Nens amb cartells que recorden casos d'accents diacrítics que desapareixeran
Nens amb cartells que recorden casos d'accents diacrítics que desapareixeran

La nova ortografia aprovada per l'Institut d'Estudis Catalans arriba al gener als mitjans de la CCMA. Els espectadors, oients i usuaris notaran alguns canvis en la manera de redactar les notícies, especialment pel que fa als accents i els guionets.

Tal com es pot veure a l'ésAdir, al portal lingüístic de la CCMA, hi haurà sis grans canvis en l'ortografia dels mitjans:

1. Es redueix a 15 la llista de paraules amb accent diacrític: bé/be; déu/deu; és/es; mà/ma; més/mes; món/mon; pèl/pel; què/que; sé/se; sí/si; sòl/sol; són/son; té/te; ús/us; vós/vos.

2. Es modifiquen alguns casos d'ús del guionet.

3. Algunes paraules passen a doblar la r. Exemples: arrítmia, corresponsable, erradicar, otorrinolaringòleg.

4. Se suprimeix la dièresi en alguns derivats amb el sufix -al. Exemples: laical, trapezoidal.

5. Algunes paraules passen a escriure's amb e epentètica, de reforç en la pronúncia. Exemples: arterioesclerosi, termoestable.

6. Algunes expressions passen a escriure's aglutinades. Exemples: sensepapers, sensesostre.