Els metges reduiran en les properes hores l'anestèsia a Sharon per despertar-lo del coma induït

Els metges reduiran en les properes hores l'anestèsia a Sharon per despertar-lo del coma induït

Els metges reduiran en les properes hores l'anestèsia a Sharon per despertar-lo del coma induït

Actualitzat