Els joves catalans no poden emancipar-se abans dels 30 anys pel preu de l'habitatge i la feina

Una enquesta realitzada als joves de Catalunya mostra que el preu de l'habitatge i la precarietat laboral fan que més del 40% dels joves catalans continuïn vivint a casa dels pares quan fan els 29 anys. Segons l'estudi, quan els joves catalans marxen de casa, ho fan per viure amb la seva parella o per compartir pis. L'enquesta també constata que el 59% dels joves es declaren d'esquerres, mentre que només el 15% diuen que són de dretes. D'altra banda, el pas dels estudis al món laboral és ràpid i inestable. Dels resultats es desprèn que el 56% dels joves combinen els estudis amb la feina.
Els joves catalans no poden emancipar-se abans dels 30 anys pel preu de l'habitatge i la feina
Catalunya

Els joves catalans no poden emancipar-se abans dels 30 anys pel preu de l'habitatge i la feina

Una enquesta realitzada als joves de Catalunya mostra que el preu de l'habitatge i la precarietat laboral fan que més del 40% dels joves catalans continuïn vivint a casa dels pares quan fan els 29 anys. Segons l'estudi, quan els joves catalans marxen de casa, ho fan per viure amb la seva parella o per compartir pis. L'enquesta també constata que el 59% dels joves es declaren d'esquerres, mentre que només el 15% diuen que són de dretes. D'altra banda, el pas dels estudis al món laboral és ràpid i inestable. Dels resultats es desprèn que el 56% dels joves combinen els estudis amb la feina.
Actualitzat
La Secretaria General de Joventut de la Generalitat ha publicat els resultats de l'enquesta als joves de Catalunya 2002, segons la qual el 59% es declaren d'esquerres; el 15%, de dretes, i el 26% restant, de centre. Tot i això la meitat dels joves no s'identifiquen amb cap partit polític. L'enquesta es va fer a la primavera passada, de forma domiciliària, a una mostra de 2.000 joves, d'entre 15 i 29 anys, i se centra en els itineraris de formació, en la transició de l'escola a la feina i en la inserció professional dels joves. L'estudi té en compte el context sociofamiliar dels joves, i revela desigualtats entre els joves a causa de la diversitat lingüística i migratòria. En aquest sentit, la majoria dels joves han nascut a Catalunya, però més de la meitat de les famílies tenen arrels territorials i culturals de fora de la comunitat autònoma. Així mateix, la composició familiar dominant és la nuclear (85%). A l'escola, els resultats reflecteixen que els joves tenen en aquesta institució un referent de construcció d'expectatives, així com que les noies obtenen més bons resultats que els nois en el sistema educatiu pel seu major rendiment. En aquest sentit, el 64% dels joves acaben els estudis que comencen, enfront del 19% que els deixen i el 17% que canvien la seva orientació professional. Pel que fa a la transició a la feina, l'estudi revela que està caracteritzada per la rapidesa i la inestabilitat. Dels resultats es desprèn que el 56% dels joves combinen els estudis amb la feina. A més, les dades afirmen que tres anys després d'acabar els estudis, el 91% dels joves tenen feina, amb un salari mitjà de 810 euros. Pel que fa referència a l'emancipació, l'enquesta revela que el 82% dels joves viuen amb els seus pares i que el matrimoni és la forma dominant d'independència. En aquest sentit, l'informe destaca que el 42% dels joves de 26 a 29 anys viuen a casa dels seus pares. Aquestes dades constaten que l'emancipació és cada vegada més difícil i, en conseqüència, la joventut és cada vegada un període més llarg. No només pel fet que els joves s'estiguin a casa els pares fins més tard, sinó perquè la joventut també comença abans, pràcticament als 14 anys. L'estudi finalitza amb un apartat dedicat a l'oci i la participació, en què es destaca que entre el 30% i el 60% dels joves dediquen el seu temps lliure a enviar missatges per mòbil, i que menys del 30% el dediquen a beure alcohol i fumar porros. Segons l'informe, a Catalunya hi ha 1,4 milions de joves amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys. Aquesta franja d'edat és la que presenta una caiguda del nobre de naixements notable, fet que anuncia una reducció de la tensió en la demanda educativa i, probablement, laboral. Això suposarà, segons l'estudi, canvis en l'oferta educativa d'instituts i universitats. L'estudi revela que entre un 5% i un 7% dels joves són immigrants, encara que a l'enquesta no passen del 2%. D'altra banda, els joves coneixen bé el català per l'impacte de l'escolarització, encara que el castellà continua tenint un pes important.