Els espanyols gasten cada vegada menys en alimentació i més en habitatge

Els espanyols gasten cada vegada menys en alimentació i vestit, i més en telecomunicacions, publicacions, oci i habitatge, àrea que amb el 30,2% és ja la més important del pressupost familiar, segons un informe sobre el consum i l'economia familiar divulgat per Caixa Catalunya. Segons aquest informe, l'augment de les rendes familiars en els últims anys implica un canvi en les pautes de consum, que acosten cada vegada més la societat espanyola a les societats europees més desenvolupades, ja que aquests increments s'han destinat, no a la compra de productes bàsics, sinó d'alguns serveis que fins fa poc eren considerats superflus.
Els espanyols gasten cada vegada menys en alimentació i més en habitatge
Consum

Els espanyols gasten cada vegada menys en alimentació i més en habitatge

Els espanyols gasten cada vegada menys en alimentació i vestit, i més en telecomunicacions, publicacions, oci i habitatge, àrea que amb el 30,2% és ja la més important del pressupost familiar, segons un informe sobre el consum i l'economia familiar divulgat per Caixa Catalunya. Segons aquest informe, l'augment de les rendes familiars en els últims anys implica un canvi en les pautes de consum, que acosten cada vegada més la societat espanyola a les societats europees més desenvolupades, ja que aquests increments s'han destinat, no a la compra de productes bàsics, sinó d'alguns serveis que fins fa poc eren considerats superflus.
Actualitzat
Entre 1990 i el 2000 les famílies espanyoles van augmentar el seu pressupost per a telecomunicacions i correus un 145%; un 112% el destinat a la compra de publicacions i llibres de text, i un 95,8% el destinat a l'habitatge i un 88,7% per a l'oci. No obstant això, en aquesta dècada la despesa en alimentació i begudes no alcohòliques només ha augmentat un 5,5%, i en vestit un 13,9% i en calçat, un 24,4%. Mentre que el 1990 els espanyols destinaven a l'alimentació el 24,2% del seu pressupost, deu anys després el seu pes relatiu ha disminuït fins al 17,8%. Contràriament, si al 1990 les famílies espanyoles dedicaven un 22,1% del seu pressupost a pagar les despeses derivades de l'habitatge, l'any 2000 aquestes despeses suposaven el 30,2% del pressupost familiar, de manera que s'han convertit en les despeses més importants en l'economia domèstica.