Els empresaris eviten les ETT per no pagar salaris equiparats al dels treballadors en plantilla

Una de les normatives més importants que han adaptat les empreses de treball temporal des de la seva legalització, es l'equiparació dels sous dels treballadors a qui troben feina amb el dels empleats que hi ha a la plantilla. Els empresaris però, recorren a les empreses de serveis integrals, les quals no comparteixen la mateixa normativa que les ETT, i d'aquesta manera paguen salaris més baixos. Amb tot, patronal i sindicats, s'han posat d'acord per millorar la situació dels treballadors a través d'un codi de bones pràctiques.
Els empresaris eviten les ETT per no pagar salaris equiparats al dels treballadors en plantilla
Polèmica salarial

Els empresaris eviten les ETT per no pagar salaris equiparats al dels treballadors en plantilla

Una de les normatives més importants que han adaptat les empreses de treball temporal des de la seva legalització, es l'equiparació dels sous dels treballadors a qui troben feina amb el dels empleats que hi ha a la plantilla. Els empresaris però, recorren a les empreses de serveis integrals, les quals no comparteixen la mateixa normativa que les ETT, i d'aquesta manera paguen salaris més baixos. Amb tot, patronal i sindicats, s'han posat d'acord per millorar la situació dels treballadors a través d'un codi de bones pràctiques.
Actualitzat
Des que es van legalitzar les empreses de treball temporal l'any 1994, aquest sector s'ha anat adaptant al marc legislatiu general. El canvi més important va ser cinc anys més tard quan la legislació va equiparar els sous dels treballadors que cedeixen a les empreses amb els empleats que hi ha a la plantilla. Les empreses de treball temporal apliquen aquesta normativa, però hi ha empresaris que han buscat la manera per pagar menys diners als seus treballadors. Ho fan a través d'empreses de serveis integrals. No són empreses de treball temporal i per això no han d'aplicar la normativa del sector. Però, segons la UGT, fan el mateix servei i són més difícils de controlar. Al mateix temps que la legislació s'ha fet més exigent per a les ETT, el nombre d'aquestes empreses s'ha anat reduint. Si l'any 99 n'hi havia 135 funcionant a Catalunya, la xifra ha baixat fins arribar a les 113 de l'any passat. Els contractes també han disminuït i han passat de mig milió a 450 mil. Al marge de fusions i absorcions, algunes de les que han desaparegut només volien fer diners ràpidament. Per millorar la situació dels treballadors en les empreses de treball temporal, sindicats i patronals s'han posat d'acord per millorar la formació, tant professional com en matèria de seguretat, a través d'un codi de bones pràctiques.