Els ecologistes s'oposen a la creació d'una nova zona industrial a la Batllòria

La possibilitat que es pugui configurar una nova zona industrial a la Batllòria, a Sant Celoni, ha aixecat veus en contra. La posició contrària la centralitza la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, una entitat de caire conservacionista que vetlla pel futur del massís. L'Ajuntament de Sant Celoni no s'ha pronunciat definitivament sobre la creació del polígon. El pla general de Sant Celoni, aprovat per la Generalitat el 1997, va qualificar de sòl urbanitzable per a ús industrial els terrenys de la zona de les Ferreries, a la Batllòria.
Sant Celoni

Els ecologistes s'oposen a la creació d'una nova zona industrial a la Batllòria

La possibilitat que es pugui configurar una nova zona industrial a la Batllòria, a Sant Celoni, ha aixecat veus en contra. La posició contrària la centralitza la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, una entitat de caire conservacionista que vetlla pel futur del massís. L'Ajuntament de Sant Celoni no s'ha pronunciat definitivament sobre la creació del polígon. El pla general de Sant Celoni, aprovat per la Generalitat el 1997, va qualificar de sòl urbanitzable per a ús industrial els terrenys de la zona de les Ferreries, a la Batllòria.
Actualitzat
Es tracta d'un dels pocs trams agrícoles d'aquesta plana de la riba de la Tordera, que des de Sant Celoni fins a Fogars és plena de zones industrials. En concret, la indústria ocupa un 51% del sòl d'aquest passadís. En cas de construir-se la nova zona industrial als plans de la Ferreria, la proporció de sòl ocupat seria superior al 55%. La Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny aglutina els que s'oposen a aquesta nova zona industrial. Les masoveries que ocupen encara aquest espai agrícola les fan funcionar pagesos d'edat avançada que tota la vida l'han dedicat al camp i que amb prou feina les poden cuidar com quan eren joves. La Coordinadora pretén aconseguir de nou la requalificació com a sòl no urbanitzable de protecció especial. La Ferreria, el camí ral i algunes planes al·luvials de la Tordera volen que quedin preservades i protegides pel seu valor ecològic, històric i paisagístic. En la seva campanya ja han aconseguit l'adhesió d'un miler de firmes. Una part important dels terrenys del futur polígon estan catalogats com a zona inundable per l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Ajuntament de Sant Celoni té previst estudiar una altra vegada la possible ubicació del polígon tenint en compte totes les posicions i raonaments.