Els deutors en concurs de creditors a la demarcació de Girona s'han incrementat més d'un 80% el tercer trimestre

Madrid (ACN).- Els deutors en concurs de creditors a la demarcació de Girona s'han incrementat el tercer trimestre un 81,81%, fins els 20, si ho comparem amb el mateix període del 2008, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En tots els casos el concurs de creditors va ser de tipus voluntari. Dels 20 deutors que van presentar concurs de creditors, 3 eren persones físiques sense activitat empresarial, 2 eren empreses persones físiques, 1 era societat anònima i 14 eren societats de responsabilitat limitada. En cap dels casos hi havia una proposta anticipada de conveni de concurs amb els creditors.
Els deutors en concurs de creditors a la demarcació de Girona s'han incrementat més d'un 80% el tercer trimestre

Els deutors en concurs de creditors a la demarcació de Girona s'han incrementat més d'un 80% el tercer trimestre

Madrid (ACN).- Els deutors en concurs de creditors a la demarcació de Girona s'han incrementat el tercer trimestre un 81,81%, fins els 20, si ho comparem amb el mateix període del 2008, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En tots els casos el concurs de creditors va ser de tipus voluntari. Dels 20 deutors que van presentar concurs de creditors, 3 eren persones físiques sense activitat empresarial, 2 eren empreses persones físiques, 1 era societat anònima i 14 eren societats de responsabilitat limitada. En cap dels casos hi havia una proposta anticipada de conveni de concurs amb els creditors.