Els cotxes amb més de dos ocupants podrien entrar a la ciutat pels carrils reservats als busos

Dels 13 milions de desplaçaments que es registren els dies feiners a l'àrea metropolitana de Barcelona, la majoria, un 41,7%, es fan en transport privat. Són dades que reflecteixen una petita davallada respecte al 43% de l'any passat i que fan guanyar més pes al transport públic, que ara representa un 24% dels desplaçaments. La Generalitat estudia mesures per reduir els col·lapses als accessos a la ciutat, com que els cotxes amb més de dos ocupants hi puguin entrar pels carrils reservats als autobusos.
Els cotxes amb més de dos ocupants podrien entrar a la ciutat pels carrils reservats als busos
Barcelona

Els cotxes amb més de dos ocupants podrien entrar a la ciutat pels carrils reservats als busos

Dels 13 milions de desplaçaments que es registren els dies feiners a l'àrea metropolitana de Barcelona, la majoria, un 41,7%, es fan en transport privat. Són dades que reflecteixen una petita davallada respecte al 43% de l'any passat i que fan guanyar més pes al transport públic, que ara representa un 24% dels desplaçaments. La Generalitat estudia mesures per reduir els col·lapses als accessos a la ciutat, com que els cotxes amb més de dos ocupants hi puguin entrar pels carrils reservats als autobusos.
Actualitzat
A peu, en transport públic o en vehicle privat, els dies feiners es fan milions de desplaçaments a la regió metropolitana de Barcelona. En l'últim any, tot i que la població ha crescut només un 1%, la mobilitat ho ha fet un 4%.

A l'àrea que inclou l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, els dos Vallès i el Maresme hi ha 4 milions d'habitants, dels quals un 86%, 3,5 milions, amb mobilitat. Descomptats els viatges dels professionals del transport, els feiners es fan 12 milions de desplaçaments, xifra que equival a tres viatges per persona i dia. Més del 40% es mouen en vehicle privat. Els segueixen els viatges a peu, el 34% i, finalment el transport públic, que s'acosta al 25%.

Si es tenen en compte només els viatges mecanitzats, hi ha un lleuger augment del transport públic respecte a l'any passat, del 35% al 37,3%. L'ús del vehicle privat baixa del 65% al 62,8%.

En la presentació d'aquestes dades, el secretari de Mobilitat ha confirmat la posada en marxa en el termini d'un o dos anys de tres carrils bus d'accés a Barcelona, que també podrien usar els cotxes amb més de dos ocupants.

L'enquesta sobre mobilitat revela que els cotxes només porten de mitjana 1,18 persones. Per primer cop apareix la bicicleta com a mitjà de transport, que s'utilitza en l'1% dels desplaçaments.