Els consorcis que opten a gestionar el Prat passen a la segona fase del concurs

El Prat de Llobregat (ACN).- El consorcis empresarials que opten a gestionar l'Aeroport del Prat han passat a la segona fase del concurs ja que compleixen amb els requisits exigits. Les empreses aspiren a gestionar el 90,05% del capital de les societats concessionàries dels aeroports del Prat i Barajas i han acreditat l'aptitud tècnica i econòmico-financera requerida. Ara, en la segona fase, hauran de presentar fins al 31 d'octubre les ofertes tècniques i econòmiques. Per superar-les tindran accés a partir d'aquesta setmana a la informació necessària per realitzar un procés de 'due dilligence' que inclourà tota la documentació operativa, tècnica, legal i financera que permeti als licitadors conèixer la situació de l'empresa.
Els consorcis que opten a gestionar el Prat passen a la segona fase del concurs

Els consorcis que opten a gestionar el Prat passen a la segona fase del concurs

El Prat de Llobregat (ACN).- El consorcis empresarials que opten a gestionar l'Aeroport del Prat han passat a la segona fase del concurs ja que compleixen amb els requisits exigits. Les empreses aspiren a gestionar el 90,05% del capital de les societats concessionàries dels aeroports del Prat i Barajas i han acreditat l'aptitud tècnica i econòmico-financera requerida. Ara, en la segona fase, hauran de presentar fins al 31 d'octubre les ofertes tècniques i econòmiques. Per superar-les tindran accés a partir d'aquesta setmana a la informació necessària per realitzar un procés de 'due dilligence' que inclourà tota la documentació operativa, tècnica, legal i financera que permeti als licitadors conèixer la situació de l'empresa.