Els catalans de l'exterior augmenten fins a 546 MEUR les remeses monetàries cap a Catalunya durant el 2011

Barcelona (ACN).- La població espanyola resident a l'exterior va transferir cap a Espanya 5.702 MEUR l'any 2011 dels quals s'estima que 546,3 MEUR corresponen als catalans residents a l'exterior. Així, la població estrangera resident a Espanya va transferir cap els seus països d'origen un total de 7.268 MEUR l'any 2011 dels quals uns 1.566 MEUR corresponen als immigrants residents a Catalunya. Segons dades publicades pel Banc d'Espanya el mes de març de 2012 la posició en termes de 'remeses d'emigrants' en la balança de pagaments i posició d'inversió internacional espanyola ha tornat a augmentar al 2011 després d'una baixada al 2009 que va posar fi a una continuada sèrie d'augments des de l'any 2002.
Els catalans de l'exterior augmenten fins a 546 MEUR les remeses monetàries cap a Catalunya durant el 2011

Els catalans de l'exterior augmenten fins a 546 MEUR les remeses monetàries cap a Catalunya durant el 2011

Barcelona (ACN).- La població espanyola resident a l'exterior va transferir cap a Espanya 5.702 MEUR l'any 2011 dels quals s'estima que 546,3 MEUR corresponen als catalans residents a l'exterior. Així, la població estrangera resident a Espanya va transferir cap els seus països d'origen un total de 7.268 MEUR l'any 2011 dels quals uns 1.566 MEUR corresponen als immigrants residents a Catalunya. Segons dades publicades pel Banc d'Espanya el mes de març de 2012 la posició en termes de 'remeses d'emigrants' en la balança de pagaments i posició d'inversió internacional espanyola ha tornat a augmentar al 2011 després d'una baixada al 2009 que va posar fi a una continuada sèrie d'augments des de l'any 2002.