Els beneficis de Gas Natural van augmentar un 41% al 2002, fins als 806 milions d'euros

El Grup Gas Natural va obtenir l'any 2002 un benefici net de 806 milions d'euros, amb un increment del 41% respecte de l'any 2001. El grup va incorporar 567.000 nous clients de gas, i les seves vendes en el mercat liberalitzat van créixer un 29% en relació al 2001. Les inversions totals del grup van arribar als 1.067 milions d'euros, xifra que representa prop del 5 i mig per cent més que a l'exercici anterior i un grau d'autofinançament del 85%.
Els beneficis de Gas Natural van augmentar un 41% al 2002, fins als 806 milions d'euros
Empreses

Els beneficis de Gas Natural van augmentar un 41% al 2002, fins als 806 milions d'euros

El Grup Gas Natural va obtenir l'any 2002 un benefici net de 806 milions d'euros, amb un increment del 41% respecte de l'any 2001. El grup va incorporar 567.000 nous clients de gas, i les seves vendes en el mercat liberalitzat van créixer un 29% en relació al 2001. Les inversions totals del grup van arribar als 1.067 milions d'euros, xifra que representa prop del 5 i mig per cent més que a l'exercici anterior i un grau d'autofinançament del 85%.
Actualitzat
Les inversions materials en distribució de gas continuen tenint el major pes sobre el total, amb un 52%, i s'han destinat fonamentalment a l'expansió de la xarxa de distribució a l'estat espanyol, amb més de 2.800 nous quilòmetres respecte al 2001. L'endeutament net del gup va ser de 1.627 milions d'euros, amb una mitjana d'endeutament del 28%, davant el 49% registrat a finals del 2001.