Els balears podran obtenir el certificat oficial de català amb un 5 i no amb un 7,2 com fins ara

Palma (ACN).- El govern balear rebaixarà a partir de juny del 2011 la puntuació mínima per obtenir el certificat oficial de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. A partir d'ara, per obtenir el títol de català caldrà que els alumnes aprovin 50 dels 100 punts que val l'examen, i no 72 punts com fins ara. Així ho marca un nou decret que estableix equivalències en el marc europeu comú de referència per a l'avaluació de llengües. Abans d'entrar en vigor la normativa, i a causa de la demanda existent, la Conselleria convocarà per al febrer de 2011 una darrera prova extraordinària dels nivells D i C actuals, mentre enllesteix el procés que regula les noves equivalències.
Els balears podran obtenir el certificat oficial de català amb un 5 i no amb un 7,2 com fins ara

Els balears podran obtenir el certificat oficial de català amb un 5 i no amb un 7,2 com fins ara

Palma (ACN).- El govern balear rebaixarà a partir de juny del 2011 la puntuació mínima per obtenir el certificat oficial de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. A partir d'ara, per obtenir el títol de català caldrà que els alumnes aprovin 50 dels 100 punts que val l'examen, i no 72 punts com fins ara. Així ho marca un nou decret que estableix equivalències en el marc europeu comú de referència per a l'avaluació de llengües. Abans d'entrar en vigor la normativa, i a causa de la demanda existent, la Conselleria convocarà per al febrer de 2011 una darrera prova extraordinària dels nivells D i C actuals, mentre enllesteix el procés que regula les noves equivalències.