Els avortaments entre les joves espanyoles pràcticament s'han duplicat en una dècada

Els avortaments entre les joves espanyoles pràcticament s'han duplicat en una dècada, segons un estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. L'informe constata que les interrupcions de l'embaràs van créixer sobretot entre dones treballadores, mentre que els índexs entre les dones sense ingressos propis es van mantenir estables. Es va incrementar especialment entre les noies de 15 a 25 anys, tot i que el tram d'edats compreses entre els 20 i els 24 anys és el que va registrar un major creixement. L'estudi reflecteix que la situació laboral és un dels determinants que més influeixen a l'hora de decidir interrompre l'embaràs. L'estudi sobre determinants socials de l'avortament analitza el període 1991-2001.
Els avortaments entre les joves espanyoles pràcticament s'han duplicat en una dècada
Madrid

Els avortaments entre les joves espanyoles pràcticament s'han duplicat en una dècada

Els avortaments entre les joves espanyoles pràcticament s'han duplicat en una dècada, segons un estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. L'informe constata que les interrupcions de l'embaràs van créixer sobretot entre dones treballadores, mentre que els índexs entre les dones sense ingressos propis es van mantenir estables. Es va incrementar especialment entre les noies de 15 a 25 anys, tot i que el tram d'edats compreses entre els 20 i els 24 anys és el que va registrar un major creixement. L'estudi reflecteix que la situació laboral és un dels determinants que més influeixen a l'hora de decidir interrompre l'embaràs. L'estudi sobre determinants socials de l'avortament analitza el període 1991-2001.
Actualitzat