El TSJC no admet la petició d'uns pares perquè els fills no estudiïn 'educació per la ciutadania'

Barcelona.- La Secció Segona de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat no admetre a tràmit el recurs d'uns pares contra la decisió de la direcció general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que va desestimar la petició dels progenitors perquè els seus tres fills no estudiessin l'assignatura d'Educació per la ciutadania. El tribunal considera que la Constitució no reconeix el dret dels recurrents a l'objecció de consciència que, segons ells, s'ha infringit perquè els nens cursin aquesta assignatura obligatòria.
El TSJC no admet la petició d'uns pares perquè els fills no estudiïn 'educació per la ciutadania'

El TSJC no admet la petició d'uns pares perquè els fills no estudiïn 'educació per la ciutadania'

Barcelona.- La Secció Segona de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat no admetre a tràmit el recurs d'uns pares contra la decisió de la direcció general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que va desestimar la petició dels progenitors perquè els seus tres fills no estudiessin l'assignatura d'Educació per la ciutadania. El tribunal considera que la Constitució no reconeix el dret dels recurrents a l'objecció de consciència que, segons ells, s'ha infringit perquè els nens cursin aquesta assignatura obligatòria.