El Tribunal Superior desestima la demanda de Llagostera contra la Generalitat

El Tribunal Superior desestima la demanda de Llagostera contra la Generalitat
CATALUNYA

El Tribunal Superior desestima la demanda de Llagostera contra la Generalitat

Actualitzat
La sala tercera dels afers contenciosos administratius del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat la demanda presentada per l'Ajuntament de Llagostera contra el decret de la Generalitat que ordenava la immediata execució de la línia d'alta tensió de les Gavarres. En la part dispositiva de la interlocutòria de mesures cautelars, a la qual ha tingut accés EFE, el tribunal argumenta que no correspon la suspensió del que va acordar la Generalitat el passat 25 de setembre per iniciar les obres per "interès general". La resolució del tribunal s'ha dictat quan les obres ja s'han executat completament i la línia ja ofereix el seu servei a més de 150.000 abonats de l'àrea de Girona i el mateix dia en què l'alcalde de Llagostera, Lluís Postigo, ha editat un bàndol demanant civisme als seus veïns, a qui ha agraït el seu comportament en la lluita contra Fecsa-Endesa i la Generalitat. En la interlocutòria, el tribunal assenyala que la Generalitat, a l'ordenar l'execució immediata o urgent de la línia d'alta tensió, ha actuat amb "aparença de bon dret", és a dir de bona fe i conforme a dret. La sala també considera que l'administració catalana està emparada per "raons d'urgència" que justifiquen "la finalitat pública del projecte", al·ludint la interlocutòria a l'"essencial" del servei d'electricitat. En el seu recurs, l'Ajuntament de Llagostera havia argumentat que no creia que hi hagués "raons d'urgència o excepcionalitat d'interès públic" i mantenia que es produirien "perjudicis d'impossible o difícil reparació" per al municipi. El tribunal també falla a favor de la Generalitat quan assenyala que la decisió del govern català "gaudeix de la presumpció de validesa i eficàcia conforme a l'establert en el reglament de disciplina urbanística". En aquest sentit, la interlocutòria dicta que el propi ajuntament de Llagostera reconeix que el règim excepcional utilitzat pel govern de la Generalitat permet ordenar la tramitació d'una modificació del pla general però discrepa pel que fa a l'execució del projecte, al·legant que "això aniria en contra de l'ordenament urbanístic vigent". Sobre l'al·legació del consistori contra el traçat de la línia, diuen els jutges que s'haurà d'analitzar en la sentència que es dictarà més endavant, ja que aquesta qüestió ara "no té transcendència per fonamentar una mesura cautelar", com la suspensió del decret de la Generalitat demanada pel consistori. La interlocutòria recalca "la naturalesa de servei essencial de l'electricitat" i recorda que el projecte de Les Gavarres va ser declarat d'utilitat pública el 1998 i aquesta línia "no serveix sols a Llagostera sinó a altres municipis, la suspensió de la qual els afectaria negativament, plantejant-se un conflicte entre l'interès general d'una col·lectivitat de territoris i l'adduït per l'Ajuntament de Llagostera, que, en tot cas, queda subordinat a l'anterior". L'Ajuntament de Llagostera ha al·legat que la posada en funcionament de la línia els anava a causar greus danys i perjudicis irreparables i fins i tot danys a la salut dels veïns "per una exposició continuada a un camp electromagnètic amb possibles efectes cancerígens, a més a més d'absència de condicions mínimes de seguretat i impacte ambiental". No obstant, el tribunal rebutja aquesta argumentació a l'afirmar que "ni tan sols té la més mínima corroboració probatòria, del que es dedueix que són simples manifestacions retòriques que no permeten valorar-les".