El Tribunal de Justícia de la UE declara il·legal la llei de gran superfícies catalana

Luxemburg (ACN).- El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) ha declarat il·legal la llei de grans superfícies catalana, aprovada el 2009 per la cambra catalana, perquè considera que restringeix 'la llibertat d'establiment' de les empreses. Segons la sentència, que respon a un recurs interposat per la Comissió Europea, un estat membre no pot supeditar l'obertura de grans establiments comercials a consideracions econòmiques tals com la seva repercussió sobre el comerç minorista existent o el grau d'implantació de l'empresa en el mercat. El text tampoc considera justificats que la Generalitat pugui restringir l'emplaçament a les trames urbanes o la mida d'aquests grans establiments.
El Tribunal de Justícia de la UE declara il·legal la llei de gran superfícies catalana

El Tribunal de Justícia de la UE declara il·legal la llei de gran superfícies catalana

Luxemburg (ACN).- El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) ha declarat il·legal la llei de grans superfícies catalana, aprovada el 2009 per la cambra catalana, perquè considera que restringeix 'la llibertat d'establiment' de les empreses. Segons la sentència, que respon a un recurs interposat per la Comissió Europea, un estat membre no pot supeditar l'obertura de grans establiments comercials a consideracions econòmiques tals com la seva repercussió sobre el comerç minorista existent o el grau d'implantació de l'empresa en el mercat. El text tampoc considera justificats que la Generalitat pugui restringir l'emplaçament a les trames urbanes o la mida d'aquests grans establiments.