El treballadors catalans puntuen amb un 7,5 de mitjana la seva satisfacció amb la feina

Barcelona.- Els treballadors catalans puntuen amb una mitjana d'un 7,5 sobre 10 el grau de satisfacció amb la feina que despleguen a la seva empresa, segons el resultat d'una enquesta de qualitat de vida en el treball en l'àmbit de Catalunya elaborada pel Departament de Treball. L'enquesta ha estat presentada aquest dimarts pel director general de Relacions Laborals, Salvador Àlvarez, que ha manifestat que l'objectiu d'aquesta iniciativa era conèixer millor quina és la percepció que tenen els treballadors sobre la feina en general i sobre aspectes concrets com la jornada, el sou, l'estabilitat o la relació amb els companys, entre altres aspectes.
El treballadors catalans puntuen amb un 7,5 de mitjana la seva satisfacció amb la feina

El treballadors catalans puntuen amb un 7,5 de mitjana la seva satisfacció amb la feina

Barcelona.- Els treballadors catalans puntuen amb una mitjana d'un 7,5 sobre 10 el grau de satisfacció amb la feina que despleguen a la seva empresa, segons el resultat d'una enquesta de qualitat de vida en el treball en l'àmbit de Catalunya elaborada pel Departament de Treball. L'enquesta ha estat presentada aquest dimarts pel director general de Relacions Laborals, Salvador Àlvarez, que ha manifestat que l'objectiu d'aquesta iniciativa era conèixer millor quina és la percepció que tenen els treballadors sobre la feina en general i sobre aspectes concrets com la jornada, el sou, l'estabilitat o la relació amb els companys, entre altres aspectes.