El traçat de la Línia Orbital preveu 14 kilòmetres més de via, 18 estacions noves i una variant soterrada a Vilanova

Barcelona.- La nova Línia Orbital Ferroviària ja disposa d'un traçat fixat pel Govern i s'obre el període per fer les reserves de sòl, amb la intenció de deixar el projecte a exposició pública el 2on trimestre del 2008. Així, aquest traçat incorpora 18 noves estacions, 10 més que les del document inicial, i fa modificacions en el traçat que incrementen en 14 els km de nova via ferroviària previstos. Igualment, projecta una nova variant soterrada per l'interior de Vilanova, que s'afegeix a la ja proposada a Mataró. La nova Línia Orbital Ferroviària és previst que tingui un cost de 4.000 MEUR. La nova línia representa una aposta pel ferrocarril de rodalies, que ha de millorar l'accessibilitat interna de l'àrea metropolitana i trencar la radialitat de l'actual xarxa a l'entorn de Barcelona.
El traçat de la Línia Orbital preveu 14 kilòmetres més de via, 18 estacions noves i una variant soterrada a Vilanova

El traçat de la Línia Orbital preveu 14 kilòmetres més de via, 18 estacions noves i una variant soterrada a Vilanova

Barcelona.- La nova Línia Orbital Ferroviària ja disposa d'un traçat fixat pel Govern i s'obre el període per fer les reserves de sòl, amb la intenció de deixar el projecte a exposició pública el 2on trimestre del 2008. Així, aquest traçat incorpora 18 noves estacions, 10 més que les del document inicial, i fa modificacions en el traçat que incrementen en 14 els km de nova via ferroviària previstos. Igualment, projecta una nova variant soterrada per l'interior de Vilanova, que s'afegeix a la ja proposada a Mataró. La nova Línia Orbital Ferroviària és previst que tingui un cost de 4.000 MEUR. La nova línia representa una aposta pel ferrocarril de rodalies, que ha de millorar l'accessibilitat interna de l'àrea metropolitana i trencar la radialitat de l'actual xarxa a l'entorn de Barcelona.