El Suprem ratifica la nul·litat de les clàusules terra per falta de transparència

Després de la decisió judicial, el BBVA ha anunciat que deixarà d'aplicar-les immediatament, mesura que afecta mig milió de famílies. Cajamar ha anunciat el mateix. Novagalicia Banc encara s'esperarà a analitzar l'aclariment de la sentència que aquestes tres entitats van demanar al tribunal.
El Suprem ratifica la nul·litat de les clàusules terra per falta de transparència

El Suprem ratifica la nul·litat de les clàusules terra per falta de transparència

Després de la decisió judicial, el BBVA ha anunciat que deixarà d'aplicar-les immediatament, mesura que afecta mig milió de famílies. Cajamar ha anunciat el mateix. Novagalicia Banc encara s'esperarà a analitzar l'aclariment de la sentència que aquestes tres entitats van demanar al tribunal.
Redacció Actualitzat
La clàusula és nul·la si el client no ha estat informat de manera transparent i clara.

La clàusula és nul·la si el client no ha estat informat de manera transparent i clara.

El Tribunal Suprem ha respost la petició d'aclariment presentada pel BBVA, Novagalicia i Cajamar sobre la sentència del 9 de maig que declarava nul·les les clàusules terra, per falta de transparència, i fins i tot si el client es va beneficiar "durant un temps" de les caigudes de l'euríbor. Després d'aquesta decisió judicial, el BBVA ha anunciat que deixarà d'aplicar-les. Això significa que més de mig milió de famílies estaran alliberades d'aquesta condició i es beneficiaran de la baixada de l'euríbor, l'indicador que s'utilitza per calcular la majoria dels préstecs hipotecaris.

Sense comptar amb els clients d'Unnim, el BBVA té uns 800.000 hipotecats a Espanya, dels quals dos terços van contractar clàusules terra. L'entitat ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors que deixarà d'ingressar, només el mes de juny, uns 35 milions d'euros. "En els mesos successius, l'impacte dependrà de l'evolució de l'euríbor a un any", hi ha afegit el BBVA en un comunicat.

Cajamar també ha assegurat que les retirarà de manera "immediata" de totes les seves hipoteques i amb caràcter retroactiu des de la data de la sentència. Novagalicia està estudiant com aplicar aquesta sentència. L'entitat ha afirmat que el document del Suprem encara l'han de revisar els seus serveis jurídics.

La sentència del Tribunal Suprem deia que les clàusules terra són lícites "sempre que la seva transparència permeti als consumidors conèixer els riscos reals de la variabilitat dels tipus". Els consumidors han de ser informats que, quan els tipus baixen a determinats nivells, el préstec es transforma en un préstec a interès fix, variable només a l'alça, i sense els beneficis de les baixades de l'euríbor.

El text afirma que seran nul·les les clàusules quan s'hagi creat l'"aparença" d'un contracte de préstec a interès variable, en el qual les baixades de l'índex de referència repercutiran en una disminució del preu del diner.

També quan es creï l'"aparença" que "el terra té com a contraprestació la fixació d'un sostre". En aquest cas, les clàusules terra són legals fins i tot quan no coexisteixin amb els sostres, però quan totes dues s'ofereixin en un mateix apartat del contracte, això suposa un factor de distorsió de la informació, ja que el sostre opera aparentment com a contraprestació o factor d'equilibri de la clàusula terra".

"La nul·litat de les clàusules terra no comporta la nul·litat dels contractes en què s'insereixin", de manera que el Suprem declara que els contractes continuaran en vigor en els mateixos termes, però eliminant-les. El tribunal recorda que la seva sentència no és retroactiva i no afectarà "situacions definitivament decidides per resolucions judicials" ni els pagaments ja fets a la data de publicació de la resolució.