El sismòmetre submarí ubicat a la costa de Tarragona ja està plenament operatiu, dos anys després de la seva instal·lació

Roquetes (Baix Ebre).- El 12 d'agost del 2005 es va instal·lar el primer sismòmetre submarí permanent de l'estat espanyol prop de la plataforma petrolífera Casablanca, a uns 50 quilòmetres de la costa de Tarragona. Un cúmul de problemes tècnics han impedit que el sismòmetre estigués plenament operatiu fins fa quinze dies, com ha confirmat el director de l'Observatori de l'Ebre, Miquel Torta. Aquest estiu es va haver de tornar a instal·lar el sistema perquè havia deixat d'obtenir dades sísmiques, que ja es rebien amb molt soroll, i des de fa dues setmanes ha començat a enviar els seus mesuraments via satèl·lit al Centre de Recepció de Dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El projecte té l'objectiu de millorar el coneixement de la sismicitat de la zona, densament poblada i industrialment molt activa.
El sismòmetre submarí ubicat a la costa de Tarragona ja està plenament operatiu, dos anys després de la seva instal·lació

El sismòmetre submarí ubicat a la costa de Tarragona ja està plenament operatiu, dos anys després de la seva instal·lació

Roquetes (Baix Ebre).- El 12 d'agost del 2005 es va instal·lar el primer sismòmetre submarí permanent de l'estat espanyol prop de la plataforma petrolífera Casablanca, a uns 50 quilòmetres de la costa de Tarragona. Un cúmul de problemes tècnics han impedit que el sismòmetre estigués plenament operatiu fins fa quinze dies, com ha confirmat el director de l'Observatori de l'Ebre, Miquel Torta. Aquest estiu es va haver de tornar a instal·lar el sistema perquè havia deixat d'obtenir dades sísmiques, que ja es rebien amb molt soroll, i des de fa dues setmanes ha començat a enviar els seus mesuraments via satèl·lit al Centre de Recepció de Dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El projecte té l'objectiu de millorar el coneixement de la sismicitat de la zona, densament poblada i industrialment molt activa.