El Síndic reclama una actuació contundent de l'administració davant les "pràctiques abusives" de les aerolínies

El Síndic reclama una actuació contundent de l'administració davant les "pràctiques abusives" de les aerolínies

El Síndic reclama una actuació contundent de l'administració davant les "pràctiques abusives" de les aerolínies

ACN Barcelona.-El Síndic de Greuges de Catalunya ha reclamat una actuació contundent de l'administració amb una situació "aparentment abusiva" per part de les companyies aèries. Després del ressò mediàtic i de les queixes rebudes amb relació als retards i les cancel·lacions de vols que aquests dies s'estan repetint a l'aeroport del Prat, sobretot de Vueling i de Ryanair, el Síndic ha decidit actuar davant les incidències de les companyies. Els problemes han inclòs retards, cancel·lacions de vols, manca d'informació i llargues cues per a poder fer reclamacions. Segons el Síndic, tenen com a objectiu protegir els drets dels passatgers i assegurar que les males praxis de les companyies aèries reben una resposta per part de les administracions contundents.

La institució s'ha adreçat a l'Agència Catalana de Consum (ACC); a la delegació del govern de l'Estat a Catalunya (perquè contacti amb el Ministeri de Foment); i a la companyia Vueling, que té la seu a Catalunya i que, segons expressa el Síndic i juntament amb Ryanair, és la que més incidències està ocasionant.Segons explica el Síndic, l'ACC té la funció d'orientar, informar i assessorar els consumidors i els usuaris sobre els seus drets i la manera d'exercir-los i també és l'organisme responsable de les tasques d'inspecció i sanció en l'àmbit del consum. "Té la funció d'impulsar la protecció legal efectiva dels consumidors i els usuaris iniciant les accions judicials pertinents i compareixent en les que es refereixen a assumptes que mereixen una atenció especial per raó de la transcendència dels drets que cal protegir o de l'alarma social que generen", han comentat des de la institució.Pel que fa al Ministeri de Foment, el Síndic diu que té, entre d'altres, la competència de vetllar pel compliment de les normes relatives a la protecció de l'usuari del transport aeri. Especialment, de vetllar pel compliment del Reglament (CE) núm. 261\/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard de vols.El Síndic destaca que, segons les notícies publicades, a les cancel·lacions de vols, els retards i els canvis d'horaris s'hi ha d'afegir la manca d'informació als viatgers, les llargues cues per presentar una reclamació i la manca de resposta a les sol·licituds de compensació o de devolució de l'import del bitllet abonat. També s'han registrat incidències relatives a la manca de garantia del dret d'assistència als passatgers com és el menjar, la beguda o l'hotel.El Codi de consum de Catalunya (Llei 22\/2010, de 20 de juliol) considera que els transports són un servei bàsic, és a dir, un servei de caràcter essencial i necessari per a la vida quotidiana o que té un ús generalitzat entre les persones consumidores. L'article 78 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya dona atribucions al Síndic, segons han explicat, per actuar en l'àmbit d'empreses privades que presten serveis universals o d'interès general.