El Síndic insta el Departament de Medi Ambient a fer-se càrrec dels residus d'amiant, que considera perillosos

Barcelona.- El Síndic de Greuges ha instat l'Agència Catalana de Residus, que depèn del Departament de Medi Ambient, a fer-se càrrec dels residus d'amiant, en relació a la queixa d'un ciutadà que tenia dificultats per abocar dos dipòsits d'uralita. El Departament va informar el ciutadà que els residus d'amiant són considerats residus municipals generats per obres menors, per la qual cosa la competència de la recollida i el tractament és dels ajuntaments. Arran d'això, el Síndic va elaborar un informe sobre la regulació dels residus, el qual inclou l'amiant com a perillós i, per tant, no es pot considerar en cap cas residu urbà. Actualment, a Catalunya només hi ha un sol dipòsit controlat per a aquest tipus de residus.
El Síndic insta el Departament de Medi Ambient a fer-se càrrec dels residus d'amiant, que considera perillosos

El Síndic insta el Departament de Medi Ambient a fer-se càrrec dels residus d'amiant, que considera perillosos

Barcelona.- El Síndic de Greuges ha instat l'Agència Catalana de Residus, que depèn del Departament de Medi Ambient, a fer-se càrrec dels residus d'amiant, en relació a la queixa d'un ciutadà que tenia dificultats per abocar dos dipòsits d'uralita. El Departament va informar el ciutadà que els residus d'amiant són considerats residus municipals generats per obres menors, per la qual cosa la competència de la recollida i el tractament és dels ajuntaments. Arran d'això, el Síndic va elaborar un informe sobre la regulació dels residus, el qual inclou l'amiant com a perillós i, per tant, no es pot considerar en cap cas residu urbà. Actualment, a Catalunya només hi ha un sol dipòsit controlat per a aquest tipus de residus.