El Síndic de Greuges demana als partits un canvi legislatiu per escurçar els casos d'ocupació il·legal d'habitatges

Barcelona (ACN).- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat als diversos grups del Parlament que tramitin a les Corts espanyoles una proposta de modificació legislativa que permeti reduir el temps de tramitació dels casos d'ocupació il·legal d'habitatges, que solen allargar-se durant mesos. Actualment aquests casos es tramiten com a procediment abreujat, però el Síndic creu que s'haurien de tractar amb judicis ràpids per acabar amb la 'sensació d'impunitat' dels ocupants il·legals. Habitualment els ocupants són denunciats per violació i usurpació de domicili i poden ser jutjats amb procediment abreujat perquè hi ha atestat policial, són delictes flagrants i la seva instrucció és senzilla.
El Síndic de Greuges demana als partits un canvi legislatiu per escurçar els casos d'ocupació il·legal d'habitatges

El Síndic de Greuges demana als partits un canvi legislatiu per escurçar els casos d'ocupació il·legal d'habitatges

Barcelona (ACN).- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat als diversos grups del Parlament que tramitin a les Corts espanyoles una proposta de modificació legislativa que permeti reduir el temps de tramitació dels casos d'ocupació il·legal d'habitatges, que solen allargar-se durant mesos. Actualment aquests casos es tramiten com a procediment abreujat, però el Síndic creu que s'haurien de tractar amb judicis ràpids per acabar amb la 'sensació d'impunitat' dels ocupants il·legals. Habitualment els ocupants són denunciats per violació i usurpació de domicili i poden ser jutjats amb procediment abreujat perquè hi ha atestat policial, són delictes flagrants i la seva instrucció és senzilla.