El síndic avisa que la supressió del Batxillerat nocturn pot anar en contra de la igualtat d'oportunitats

El síndic de greuges, Rafael Ribó, adverteix en una resolució que la supressió del Batxillerat nocturn en alguns centres pot anar en contra de la igualtat d'oportunitats i perjudicar l'alumnat socialment més desfavorit. El síndic afegeix que, en alguns casos, la supressió del Batxillerat nocturn pot contradir els principis de cohesió social que regeixen el nostre sistema educatiu.
El síndic avisa que la supressió del Batxillerat nocturn pot anar en contra de la igualtat d'oportunitats
Barcelona

El síndic avisa que la supressió del Batxillerat nocturn pot anar en contra de la igualtat d'oportunitats

El síndic de greuges, Rafael Ribó, adverteix en una resolució que la supressió del Batxillerat nocturn en alguns centres pot anar en contra de la igualtat d'oportunitats i perjudicar l'alumnat socialment més desfavorit. El síndic afegeix que, en alguns casos, la supressió del Batxillerat nocturn pot contradir els principis de cohesió social que regeixen el nostre sistema educatiu.
Actualitzat
El síndic de greuges, Rafael Ribó

El síndic de greuges, Rafael Ribó

A la resolució, Rafael Ribó recomana al Departament d'Ensenyament que elabori un informe específic de cada centre afectat per determinar l'impacte que hi podria tenir la supressió del Batxillerat. El síndic proposa que el Departament analitzi les repercussions d'aquesta supressió en àmbits com ara l'èxit escolar, la segregació escolar, l'especialització i personalització de la tasca educativa o l'accessibilitat geogràfica de l'alumnat, entre d'altres.