El Servei Tècnic Punt de Trobada de Vic ha atès fins al setembre 45 famílies i 72 infants

Vic (ACN).- El Servei Tècnic Punt de Trobada de Vic ha atès fins al setembre de 2012 45 famílies i 72 infants, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Aquest recurs està destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar. El regidor de Benestar i Família, Xavier Farrés, ha explicat que al centre es vetlla per assegurar la protecció dels menors durant el règim de visites en separacions o divorcis quan l'administració n'assumeix la tutela. El servei es va instaurar a Vic l'any 2008 al carrer Sentfores i a partir d'aquest octubre es troba a les dependències municipals al carrer Virrei Avilés.
El Servei Tècnic Punt de Trobada de Vic ha atès fins al setembre 45 famílies i 72 infants

El Servei Tècnic Punt de Trobada de Vic ha atès fins al setembre 45 famílies i 72 infants

Vic (ACN).- El Servei Tècnic Punt de Trobada de Vic ha atès fins al setembre de 2012 45 famílies i 72 infants, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Aquest recurs està destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar. El regidor de Benestar i Família, Xavier Farrés, ha explicat que al centre es vetlla per assegurar la protecció dels menors durant el règim de visites en separacions o divorcis quan l'administració n'assumeix la tutela. El servei es va instaurar a Vic l'any 2008 al carrer Sentfores i a partir d'aquest octubre es troba a les dependències municipals al carrer Virrei Avilés.